Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O BIBLIOTECE

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie.

 

            Bibliotekę założono w 1950 roku pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna. Mieściła się ona w różnych lokalach i u różnych gospodarzy. Pracowało w niej kilka bibliotekarek między innymi: Krupska Zofia, Jachym Stefania, Strycharz Cecylia, Wójcik Maria i Jaworska Maria.

W 1961 roku pracę w Bibliotece objęła Maria Stefanowicz i kierowała nią do 1994 roku.  Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej do 2019 r. była Zofia Płatek. Obecnie obowiązki dyrektora pełni Mariusz Myjak

W latach 1957-1968 biblioteka mieściła się w budynku mieszkalnym u pana Mieczysława Polaka, gdzie zajmowała jeden pokój o pow. 20 m2 . Zbyt mały metraż utrudniał szerszą działalność kulturalno-oświatową biblioteki.

W 1968 roku przeniesiono bibliotekę do lokalu po Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Powierzchnia lokalu wynosiła 40 m2 . W czytelni ustawiono nowe stoliki, przy których czytelnicy czytali prasę i korzystali z księgozbioru podręcznego. Jednak z upływem lat przybywało książek, czego skutkiem było coraz mniej miejsca, co znacznie utrudniało pracę w tym lokalu.

W 1978 roku zwiększono zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej o ¾ etatu.

W 1987 roku dzięki staraniom władz, bibliotekę przeniesiono do nowego budynku. Jest to pomieszczenie wynajęte od Gminnej Spółdzielni. Biblioteka funkcjonuje w tym lokalu o pow. 67 m2 do chwili obecnej, warunki pracy są lepsze w porównaniu z poprzednim lokalem.

W połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpiła zmiana lokali w filiach bibliotecznych oraz poprawiły się warunki pracy w tych placówkach.

W styczniu 1994 roku została przeniesiona filia w Brniu Osuchowskim do Szkoły Podstawowej. Powierzchnia jej wynosi 45 m2 .

W grudniu 1995 roku filia w Trzcianie została przeniesiona do Szkoły Podstawowej. Powierzchnia jej wynosi 36 m2,.

W październiku 1997 roku filia w Otałęży została przeniesiona do nowego lokalu przy Szkole Podstawowej. Powierzchnia jej wynosi 54 m2,

Biblioteki te mimo to, że znajdują się w szkołach, działają jako odrębne placówki i są filiami Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie.

W 2003 roku rozpoczęto tworzenie baz książek w programie bibliotecznym „Biblos”.

W 2005 roku GBP w Czerminie otrzymała 3 zestawy komputerowe w związku z realizacją programu „Ikonka”. Program ten polegał na uruchomieniu publicznych punktów dostępu do Internetu w instytucjach kultury m. in. w bibliotekach publicznych.

W 2010 roku biblioteka brała udział w Programie Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska, dzięki temu każda z filii bibliotecznych otrzymała komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat cyfrowy. Dodatkowo do wszystkich filii bibliotecznych podłączono Internet.

W 2011 roku zakończenie tworzenia bazy książek w programie „Biblos” i przejście na nowszą wersję programu do firmy ProgMan o nazwie „Biblioteka Publiczna”.

W marcu 2011 roku GBP w Czerminie była uczestnikiem ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2011” mającej na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z internetu.

W okresie letnim 2020 r. miały miejsce przenosiny biblioteki do nowego miejsca. Mieści się ona obecnie w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie (39-304 Czermin 454). Wejście do biblioteki znajduje się na prawo od głównego wejścia do szkoły. Aby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym bibliotekę, dzieciom i młodzieży szkolnej, kadrze nauczycielskiej oraz pracownikom szkoły obiekt jest całodobowo monitorowany i wyposażony w domofon. Do biblioteki prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, a pomieszczenia biblioteczne znajdują się na parterze. Dzięki temu pod względem architektonicznym biblioteka stała się bardziej przyjazna osobom starszym i niepełnosprawnym. Zmiana lokalizacji przyniosła także oszczędności dla budżetu gminy Czermin.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie jest instytucją kulturalną zajmującą się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru czytelnikom oraz działalnością informacyjną. Organizuje konkursy, spotkania autorskie, szkolenia internetowe dla osób starszych. Współpracuje ze Szkoła Podstawową, Przedszkolem Publicznym i innymi partnerami.

Wypożyczalnia dla dorosłych na koniec 2020 roku posiadała 7493 wol. literatury pięknej obejmującej książki obyczajowe, sensacyjne, przygodowe, historyczne oraz literaturę faktu.

Literatura popularno-naukowa obejmuje 3772 wol.

Dzieci i młodzież mają wyodrębniony księgozbiór w ilości 4528 wol.. Biblioteka organizuje wycieczki dla dzieci przedszkolnych na których odbywa się głośne czytanie bajek i baśni przez pracowników biblioteki, rodziców lub zaproszonych gości.

Czytelnia biblioteki umożliwia korzystanie z zasobu księgozbioru podręcznego, prasy i Internetu. Biblioteka zaspakaja podstawowe potrzeby swojej Gminy i okolic.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny