Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MISJA BIBLIOTEKI

Misja biblioteki

 

 

Biblioteka jest podstawową instytucją kultury w gminie, której celem jest świadczenie usług o wartościach kulturalnych, czytelniczo- oświatowych i informacyjnych poprzez udostępnianie książki, promocję czytelnictwa i działalność informacyjną. Swoje cele realizuje poprzez takie działania jak :

 

  • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,

  • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki) wśród dorosłych,

    młodzieży i dzieci,

  • udostępnianie informacji potrzebnych do nauki i bieżących wiadomości dotyczących naszego regionu i kraju,

  • zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i ich udostępniania,

  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie wraz z filiami dąży do zaspakajania potrzeb każdego jej uczestnika. Jest miejscem spotkań mieszkańców i czytelników. Chce pokazać zwłaszcza najmłodszym użytkownikom, że jest szczególnym miejscem w którym można miło i pożytecznie spędzić czas.

Wspiera rozwój społeczności lokalnej poprzez otwarty, bezpłatny dostęp do czytelnictwa, informacji i wiedzy.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny