Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie, 39-304 Czermin 454, NIP: 817-10-80-323, REGON: 001250029 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-17

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Myjak.

 • E-mail: gbpczermin@o2.pl

 • Telefon: 17 584 35 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie

 • Adres: 39-304 Czermin 454.

 • E-mail: gbpczermin@o2.pl

 • Telefon: 17 584 35 76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność strony internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych oraz odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie lub zmniejszenie serwisu. Opcja powiększenia jest pomocna dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie ma siedzibę w Czerminie 454, 39-304 Czermin. 

Do budynku głównej siedziby można dojechać jadąc trasą Mielec-Szczucin i skręcając w lewo obok kościoła pw. św. Klemensa w Czerminie. Siedziba GBP mieści się w prawym skrzydle Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie. Przed szkołą znajduje się parking z jednym specjalnie wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych. Biblioteka posiada osobne wejście. Ze względów bezpieczeństwa przed drzwiami zainstalowano domofon. Na czas trwania lekcji drzwi są zamknięte i są otwierane każdorazowo przez bibliotekarza na wezwanie czytelnika, który poprzez domofon informuje o swojej chęci skorzystania z biblioteki.

Pomieszczenia biblioteki oraz toaleta wraz z znajdującym się pomiędzy korytarzem znajdują się na parterze na prawo od głównego wejścia zajmując prawe skrzydło budynku szkoły. Biblioteka jest także dostępna dla dzieci i młodzieży szkolnej, gdyż mogą oni dotrzeć do biblioteki korytarzem, który znajduje się na wprost od głównego wejścia do biblioteki.

Biblioteka posiada podjazd dla niepełnosprawnych, dzięki czemu jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bibliotece nie ma stopni, a występujące progi przy drzwiach nie stanowią utrudnienia przy poruszaniu się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Brak tłumacza języka migowego.


 

Biblioteka Publiczna w Brniu Osuchowskim ma siedzibę w Szkole Podstawowej tejże miejscowości (adres: Breń Osuchowski 64, 39-304 Czermin). Jest jedną z 3 filii Biblioteki Publicznej w Czerminie. Do Biblioteki można dojechać jadąc trasą Czermin-Szafranow-Breń Osuchowski. Siedziba Biblioteki mieści się na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej. Chcąc skorzystać z Biblioteki trzeba wejść głównym wejściem do szkoły, następnie udać się na prawo, po schodach do góry korytarzem i po lewej stronie korytarza drugie drzwi prowadzą do biblioteki.

Biblioteka nie posiada udogodnień, które stwarzałyby dostępność architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak windy, brak platformy przyschodowej, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Książki dla osób niepełnosprawnych i starszych są wypożyczane za pośrednictwem rodziny, znajomych i sąsiadów tychże osób.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Brak tłumacza języka migowego.


 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się również w Otałęży (adres: Otałęż 15, 39-306 Górki). Można do niej dojechać kierując się od Czermina w stronę Szczucina. Znajduje się w dawnym Domu Nauczyciela, który przylega od prawej strony do Szkoły Podstawowej w Otałęży. Przed szkołą i biblioteką jest umiejscowiony parking. Biblioteka znajduje się na wysokości pierwszego piętra. Do drzwi wejściowych do budynku prowadzą schody zewnętrzne w wysokości ok. 2,5 m. Za drzwiami znajduje się klatka schodowa. Żeby dotrzeć do biblioteki należy udać się schodami do góry a drzwi do biblioteki znajdują się po lewej stronie.

Biblioteka nie posiada udogodnień, które stwarzałyby dostępność architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak windy, brak platformy przyschodowej, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Książki dla osób niepełnosprawnych i starszych są wypożyczane za pośrednictwem rodziny, znajomych i sąsiadów tychże osób.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Brak tłumacza języka migowego.


 

W Trzcianie mieści się także jedna z filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie (adres: Trzciana 289, 39-304 Czermin). Dojechać do niej można kierując się od Czermina w kierunku Mielca drogą, która biegnie na południe od Czermina. Biblioteka znajduje się w lewym skrzydle Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Po drugiej stronie ulicy na wprost szkoły znajduje się parking. Biblioteka posiada osobne wejście. Drzwi zewnętrzne są poprzedzone wejściem złożonym z 5 stopni i prowadzą na klatkę schodową. W celu wejścia do biblioteki należy pokonać kolejne 5 stopni prowadzących w górę klatki schodowej, a drzwi do niej znajdują się za nimi po lewej stronie.

Biblioteka nie posiada udogodnień, które stwarzałyby dostępność architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak windy, brak platformy przyschodowej, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Książki dla osób niepełnosprawnych i starszych są wypożyczane za pośrednictwem rodziny, znajomych i sąsiadów tychże osób.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Brak tłumacza języka migowego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny